Centrum Technologii

Centrum technologiczne Jilin Yuantong Mineral Co., Ltd. zatrudnia obecnie 42 pracowników i 18 profesjonalnych techników, którzy zajmują się rozwojem i badaniami ziemi okrzemkowej oraz posiada ponad 20 zestawów zaawansowanych specjalnych przyrządów do testowania diatomitu w kraju i za granicą . Elementy badań obejmują: zawartość krzemu krystalicznego w produktach z ziemi okrzemkowej, skład chemiczny np. SiO2, A12O3, Fe2O3, TiO2; rozkład cząstek, białość, przepuszczalność, gęstość w stanie mokrym, pozostałości po przesiewaniu, ołów, arsen i inne śladowe pierwiastki metali ciężkich wymagane dla bezpieczeństwa żywności, rozpuszczalne jony żelaza, rozpuszczalne jony glinu, wartość pH i inne elementy wymagające badania.

Centrum jest obecnie jedynym „centrum technologicznym dla przedsiębiorstw w prowincji Jilin” dla krajowych firm wydobywających i przetwarzających diatomit w Chinach.

Ośrodek prowadził współpracę techniczną z wieloma znanymi uczelniami i instytutami badawczymi w Chinach. Szereg osiągnięć naukowych przekształciło się w ogromny zysk dla firmy. Produkty te spełniły szereg zastosowań diatomitu w Chinach.