Aktualności

11

W dniach 11-12 listopada w Zhengzhou, Henan odbyła się huczna konferencja i wystawa „China Non-Metallic Mineral Industry Association 2020”, zorganizowana przez Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Minerałów Niemetalicznych. Na zaproszenie China Non-Metal Mining Industry Association, zastępca dyrektora generalnego naszej firmy Zhang Xiangting i dyrektor regionalny Ma Xiaojie uczestniczyli w tej konferencji. Konferencja odbyła się w ważnym momencie walki narodu z nową epidemią koron. Tematem „tworzenia nowych formatów biznesowych i integracji z podwójnym cyklem” było podsumowanie doświadczeń i osiągnięć w zakresie rozwoju przemysłu wydobywczego niemetali w moim kraju oraz omówienie przyszłego przemysłu wydobywczego niemetali w moim kraju Strategiczny rozwój i pozycjonowanie, a także przełomów w głównych sprzecznościach i nierozstrzygniętych problemach w branży. W szczególności obecna sytuacja i trend rozwojowy przemysłu wydobywczego niemetali w okresie epidemii, w połączeniu z sytuacją gospodarczą w moim kraju od czasu epidemii, prowadziły dogłębne badania i dyskusje oraz proponowały wygranie „wojny prewencyjnej i kontrolnej”. „i wnoszą nowy i większy wkład w realizację narodowych celów strategicznych.

11

11

Liderzy Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Ministerstwa Zasobów Naturalnych, Państwowej Administracji Podatkowej i Chińskiej Federacji Materiałów Budowlanych wygłosili przemówienia programowe. Na spotkaniu 18 jednostek z pokrewnych dziedzin z całego kraju wygłosiło przemówienia i wymiany na forum. Zgodnie z ustaleniami spotkania, Zhang Xiangting, zastępca dyrektora generalnego naszej firmy, sporządził w imieniu naszej firmy raport pt. „Rozwój nowych produktów diatomitowych i postęp w ich stosowaniu w dziedzinach pokrewnych” oraz przedstawił nowe pomysły i nowe metody naszej firmy. w tej dziedzinie. W uznaniu walorów branżowych naszej firmy oraz wyjątkowej pozycji w głębokim przetwórstwie diatomitu, spotkała się ona z bardzo dużym uznaniem gości.

Podczas konferencji ogłoszono również zwycięzców nagrody „China Non-metallic Mineral Science and Technology Award 2020” i przyznano im.
Konferencji przewodniczył Pan Donghui, prezes China Non-Metal Mining Association. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele członków z branż związanych z górnictwem niemetalicznym, takich jak Chiński Uniwersytet Górniczo-Technologiczny, Chińska Akademia Nauk Geologicznych oraz goście z instytutów naukowo-badawczych.


Czas postu: Lip-08-2020